மக்காயாலா பாடல் வரிகள்.. – நான்

ஓகஸ்ட் 25, 2012
.
பல்லவி
.
மக்காயாலா மக்காயாலா காயமாவுவா..
மக்காயாலா மக்காயாலா காயமாவுவா..
மக்காயாலா மக்காயாலா காயமாவுவா..
எலா..  எலா.. எலா.. ( விஜய் ஆண்டனி )
.
இளமைக்கு எப்பொழுதும் தயக்கமில்லை..
தடையேதும் கண்களுக்குத் தெரிவதில்லை..
எங்களுக்குக் கால்கள் இன்று தரையில் இல்லை..
இல்லை.. இல்லை.. இல்லை..
.
தனிமையிலே கூச்சம் இல்லை..
தயங்கி நின்றால் மோட்சம் இல்லை..
காற்றுக்கென்றும் பாரம் இல்லை..
எல்லைகள் மீறு தப்பில்லை..
.
மக்காயாலா.. மக்காயாலா..
.
சரணம்  1
.
இரவினில் தூக்கம்  கிடையாதே..
பகல்வரை ஆட்டம் முடியாதே..
கலர் கலர் கனவுகள் குறையாதே.. குறையாதே..
.
நேற்றைய பொழுது கடந்தாச்சே..
நாளைய பொழுது கனவாச்சே..
இன்றைய பொழுது நம் வசமாச்சே வசமாச்சே..
.
நண்பர் கூட்டம் ஒன்றாக சேர்ந்தால் பொங்கும் சந்தோசம்..
கோடி கோடி ஆசைகள் வந்து கதவு தட்டும்..
.
மக்காயாலா.. மக்காயாலா..
.
சரணம்  2
.
நட்புக்கு நேரங்கள் தெரியாதே..
பேச்சுகள் தொடர்ந்தால் முடியாதே..
இடைவெளி இங்கே கிடையாதே.. கிடையாதே..
.
மனதுக்குள் எதையும் அடைக்காதே..
வாய்ப்புகள் மறுபடி கிடைக்காதே..
இருப்பது ஒரு லைப் மறக்காதே.. மறக்காதே..
.
நண்பன் தோளில் சாய்ந்தாலே போதும் கவலைகள் தீரும்..
இன்ப துன்பம் நேர்கின்ற போதும் நட்பு தாங்கும்..
.
மக்காயாலா.. மக்காயாலா..
.

இன்று – 15/08/2012

ஓகஸ்ட் 19, 2012

இன்று – 15/08/2012

விஜய் ஆண்டனி இசையில்.. அடியேன் எழுதிய “மக்கயாலா…” பாடலோடு “நான்” திரைப்படம் வெளியீடு..


இன்று – 27/07/2012

ஓகஸ்ட் 19, 2012

இன்று - 27/07/2012

விஜய் ஆண்டனி இசையில்.. அடியேன் எழுதிய “மக்கயாலா…” பாடலோடு “நான்” திரைப்படம் இசை வெளியீடு..