மல்லிகை நினைவுகள்…

திசெம்பர் 6, 2008

 

கூட்டமற்ற பேருந்தின்
ஜன்னலோர தொலைதூர
பயணத்தின் இடையில்…

என்னை அறியாமல்
ஒரு ஆழ மௌனத்திற்குள்
விழுந்துவிட்ட என் நினைவுகளை
மீட்டிக்கொண்டு வந்தது…

பக்கத்தில் இல்லாத
உன் மல்லிகை வாசனை…

 

எப்பொழுதும் அழகாய் இருக்கும் நீ
மல்லிகை சூடி வரும் நாட்களில்
பேரழகி ஆகிவிடுகிறாய்…

 

உனக்கும் எனக்குமான
சண்டைப் பொழுதுகளில்
என்னை சமாதானம் செய்வதற்கும்…

என்னிடம் ஏதாவது
காரியம் சாதிப்பதற்க்குமான
வேளைகளில் எல்லாம்
உன் கூந்தலில் காணலாம்
குண்டு மல்லிகை பூக்களை…

 

” உனக்கு மல்லிகை பிடிக்குமா
இல்லை என்னை பிடிக்குமா… ?  ” என
விவரமாக கேள்வி கேட்கும் உனக்கு…

மல்லிகை சூடிய உன்னை
என்று தெளிவாக
சமாளிக்க தெரியாதா எனக்கு…

 

குவிந்திருந்தாலும்
விரிந்திருந்தாலும் மல்லிகை…

துக்கத்தில் இருந்தாலும்
சந்தோஷத்தில் இருந்தாலும்
உன்னைப்போல அழகுதான்…

Advertisements